Tarieven

Arrangementsbegeleiding (betreft scholen)

Vaststellen beginsituatie +
Opstellen handelingsplan                              € 50,-

Individuele begeleiding 60 minuten            € 55,-

Evaluatieverslag + gesprek                             € 50,-

Tussentijds overleg met leerkrachten is inbegrepen.

 

Subsidiebegeleiding (betreft scholen)

Vaststellen beginsituatie +
Opstellen handelingsplannen            € 100,- per aangevraagde periode

Tussentijdse overlegmomenten,
afstemmen met leerkrachten,
evt aanpassen doelen                      € 150,- per aangevraagde periode

Groepsbegeleiding 1-4 kinderen
60 minuten                                                           € 60,-

Groepsbegeleiding 5-8 kinderen
60 minuten                                                           € 120,-

Evaluatiegesprek                           € 75,- per aangevraagde periode

 

Remedial Teaching basisschoolleerlingen (betreft particulieren)

Intakegesprek                                                Gratis en vrijblijvend

Vaststellen beginsituatie +
Opstellen handelingsplan                            € 30,- 

Individuele begeleiding 30 minuten          € 26,-

 

Gesprek met leerkracht en/of ouder(s)     € 27,50

Opstellen vervolghandelingsplan                € 20,-

 

 

Huiswerkbegeleiding middelbare scholieren (betreft particulieren)

Intakegesprek                                                Gratis en vrijblijvend

Vaststellen beginsituatie +
Opstellen handelingsplan                            € 20,- 

Individuele begeleiding 30 minuten         € 23,-

Gesprek met leerkracht en/of ouder(s)     € 24,50

Opstellen vervolghandelingsplan                € 10,-

 

Deze bedragen zijn inclusief voorbereidingen, reflecties en verbruiksmateriaal.

Wanneer de begeleiding niet door kan gaan, willen wij u vragen dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan te geven. Anders moeten wij de gereserveerde tijd in rekening brengen. We zullen dan samen een nieuw moment inplannen.                               

Aan het einde van de maand krijgt u een factuur met het verzoek deze binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.

 

Coaching en sociale vaardigheden (betreft scholen/particulieren)

Coaching 1 op 1 : JijNatuur(lijk) @MijntjeStable €55,- 60 minuten
Coaching in kleine groepjes ( min. 2 max. 4 kinderen/jongeren ) : WijNatuur(lijk) @MijntjeStable €45,- per kind 90 minuten
Ponymiddagen : VrijNatuur(lijk) @MijntjeStable €15,- 120 minuten
Ponyvakantiedagen : DierNatuur(lijk) ( max. 4 kinderen ) @MijntjeStable €40,- per kind 240 minuten