Arrangementen

Voor sommige kinderen is de basisondersteuning die scholen kunnen geven onvoldoende. Dan moet er naar een andere oplossing gekeken worden. Het liefst op de eigen school of in de buurt van de eigen school. Maar in ieder geval binnen het samenwerkingsverband.

Als kinderen niet voldoende hebben aan de basisondersteuning van de school, dan krijgen ze een arrangement. Samen met de ouders en specialisten uit het samenwerkingsverband bekijkt de school wat een kind nodig heeft. Dat wordt opgeschreven in een zogenaamd ontwikkelingsperspectief (OPP). Hierin staat wat het kind wil en kan, waar het goed in is en wat het wil bereiken én en wat het nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen.

Sinds dit schooljaar verzorgen wij ook arrangementen op scholen. Samen met leerkrachten, Intern Begeleiders, externe hulp en het samenwerkingsverband, zijn wij continu op zoek naar datgene wat het beste aansluit bij de leerling. Korte lijntjes zorgen er voor dat er op elk moment overleg kan plaatsvinden, zodat we altijd in kunnen spelen op de eventueel veranderende behoeften van het kind. We bundelen krachten en staan samen sterk, met als doel het optimale uit ieder kind te halen!