Onze werkwijze

Intakegesprek

Wanneer u contact met ons opneemt, maken wij een afspraak met u voor een vrijblijvend intakegesprek. Tijdens dit gesprek proberen we uw hulpvraag zo duidelijk mogelijk in beeld te krijgen. Samen bekijken we of Leerplein 4-16 de juiste hulp kan bieden aan uw kind.

Vaststellen beginsituatie

Door contact op te nemen met leerkracht en het analyseren van toetsen, opdrachten en onderzoeksverslagen wordt ons vaak al veel helder.
Als we onvoldoende informatie hebben kan verdere toetsing plaatsvinden.

Opstellen handelingsplan

Na het vaststellen van de beginsituatie, stellen wij een handelingsplan op voor 8 tot 10 weken. Een handelingsplan is een document waarin wij duidelijk beschrijven wat de beginsituatie van uw kind is, wat onze doelstellingen zijn en op welke manier we deze doelstellingen willen bereiken.

Begeleiding

Als het handelingsplan is opgesteld, kan de begeleiding beginnen. Voor deze begeleiding komt uw kind 1 of 2 keer per week (45 minuten) op een vastgesteld tijdstip naar de praktijk. Het is ook mogelijk dat wij op deze tijdstippen naar school of de buitenschoolse opvang komen.
De begeleiding vindt in de meeste gevallen plaats na schooltijd of in de avonduren. Er bestaat ook de mogelijkheid om tijdens schooltijden een tijdstip vast te leggen. Dit moet dan natuurlijk wel in overleg met de school.
De werkvormen en materialen zijn op uw kind en de hulpvraag afgesteld. Zo benadrukken we tijdens de begeleiding de talenten van uw kind. Van daaruit proberen we minder sterke kanten beter tot ontwikkeling te laten komen. We maken gebruik van remediërende oefenmethodes, verschillende spelvormen en computerprogramma´s. Soms krijgt uw kind in overleg ook huiswerk mee.

Vakgebieden

Voor leerlingen van de basisschool bieden wij Remedial Teaching en bijles aan op alle vakgebieden die hier aan bod komen.
Voor kinderen (t/m 16 jaar) die op de middelbare school zitten bieden wij huiswerkbegeleiding/bijles aan voor de volgende vakken:
Engels, Nederlands, Frans, Duits, wiskunde (A) en zaakvakken als maatschappijleer, geschiedenis, levensbeschouwing, biologie en aardrijkskunde.
Sommige kinderen hebben behoefte aan extra ondersteuning bij het inplannen van het huiswerk. Ook hierbij bieden wij een helpende hand. 

Evaluatie

Na ongeveer 10 weken evalueren we samen met ouders en evt. de leerkracht het handelingsplan. Gesprekken met leerkracht dienen onder schooltijd plaats te vinden of op de begeleidingstijd van de leerling.
Indien nodig bespreken we het vervolg. Dit alles wordt vastgelegd in een evaluatieverslag.